Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Предметна настава

Јелена Аврамов

професор српског језика

српски језик: 5а,6а,7а,8а

старешинство 6a

Кристина Бојин

професор српског језика

српски језик: 5,6,7,8. - Санад

СНА Вредности и врлине као животни компас 1 - Санад

старешинство 6 Санад

 Анико Нађ  професор хемије на мађарском језику  хемија: 7б,8б

Марта Мразница

професор мађарског језика

мађарски језик: 5б,6б,7б,8б

СНА. вредности и врлине као животни компас 2 - 7б

једносменски рад-учење страног језика кроз нове облике организације и у хомогеним и у хетерогеним групама

Душан Стеванов

професор технике и технологије

техника и технологија: 5,6,7,8 - Санад

Каталин Гуслов Петрович

професор музичке културе

професор ликовне културе

музичка култура: 5а,5б,6б,7б,8б

ликовна култура: 5б,6б.7б,8а,8б

Вишња Бошковић

професор енглеског језика

професор Музичке културе

наставник грађанског васпитања

енглески језик: 6а,7а

енглески језик: 5,6,7, - Санад

музичка култура: 7а,8а

музичка култура: 5,6,7,8 -Санад

грађанско васпитање: 5а,6а

старешинство: 5 - Санад

СНА: уметност 7 - Санад

СНА: музиком кроз живот 5 - Санад

Бенита Бајић

професор математике и физике

математика:5а,6а,7а

физика: 6б,7б,8б,

старешинство 5а

Горан Аџић

професор математике

математика: 5,6,7,8 - Санад

старешинство 8 - Санад

Јулиана Шите

професор математике

математика: 5б,6б,7б,8а,8б

старешинство 8б

 Марко Матић

професор енглеског језика

енглески језик:  8 - Санад

Игор Савићевић

професор ликовне културе

ликовна култура: 5а,6а,7а

ликовна култура: 5,6,7,8

СНА: цртање, сликање и вајање 5б,6б

Тимеа Фехер

професор  енглеског језика

енглески језик: 1а,2а,3а,4а,1б,2б,3б

енглески језик: 1-3,2,4 - Санад

 Илдико Леваи  професор  енглеског језика

енглески језик: 1-2-3-4 на мађарском језику - Црна Бара

енглески језик: 3-4 на српском језику - Црна Бара

Милка Остојић

професор географије на српском језику

географија: 5а,6а,7а,8а,

5,6,7,8 - Санад

Роберт Такарич

професор историје на мађарском језику

историја:5б,6б,7б,8б

једносменски рад: моја школа моја позорница

Јулијана Багдал

професор историје на српском језику

историја: 5а,6а,7а,8а,

историја: 5,6,7,8 - Санад

старешинство 7 - Санад

Тинде Угри

професор биологије на мађарском језику

биологија: 7б,8б

СНА: домаћинство 8б

Ида Кенгур Ђукичин

професор биологије на српском и мађарском језику

биологија: 5а,6а,7а,8а,5б,6б

5,6,7,8 - Санад

старешинство: 7а

Гордана Керепеши

професор техничке и технологије

професор информатике и рачунарства на мађарском и српском језику

техничка и технологија: 5а,6а,7а,8а,5б,6б,7б,8б

информатика и рачунарство: 5б,6б,7б,8б

СНА: чувари природе 5а

једносменски рад: на два точка

старешинство 5б

 Рожа Баша

професор немачког језика

немачки језик: 5б,6б,7б,8б

немачки језик: 5,6,7,8  - Санад

Владимир Богдановић

професор физичког и здравственог васпитања

физичко и здравствено васпитање: 6а,8а

физичко и здравствено васпитање: 5,6,7,8 -  Санад

једносменски рад: глава је ослонац

Милена Поповић

професор физичког и здравственог васпитања на српском и мађарском језику

физичко и здравствено васпитање: 5а,6а,7а,5б,6б,7б,8б

Атила Месарош

веро-учитељ

верска настава:1б,2б,3б,4б,5б,6б,7б,8б

1-2-3-4 - Црна Бара

Светолик Симулов

веро-учитељ у Чоки

верска настава: 1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,8а

3-4 - Црна Бара

Александар Павловић

веро-учитељ у Санаду

1,2,3,4,5,6,7,8 - Санад

Даниела Бата-Богданов

професор српског као нематерњег језика

српски језик као нематерњи: 1б,3б,4б,5б,6б,7б,8б

старешинство: 7б

Каролина Пожар Шивег

професор српског као нематерњег језика

српски језик као нематерњи: 2б

1-2-3-4 - Црна Бара

једносменски рад: "Решите да математику више не грешите"

Душан Николин

професор информатике и рачунарства на српском језику

информатика и рачунарство: 5а,6а,7а,8а

информатика и рачунарство: 5,6,7,8 - Санад

Касандра Рус

професор физике на српском језику

физика:6а,7а,8а

физика: 6,7,8 - Санад

старешинство: 8а

Зорица Илијашев

професор хемије на српском језику

хемија 7а,8а,

хемија: 7,8 - Санад

СНА: домаћинство 8 - Санад

Мелинда Берта

професор немачког језика

немачки језик.:5а,6а,7а,8а

Илдико Фекете Леваи

професор енглеског језика

енглески језик.:5а,6а,7а,8а,4б,5б,6б,7б,8б

старешинство: 6б

Иштван Рафаи

професор географије

географија: 5б,6б,7б,8б