Основна Школа "Јован Поповић" Чока

  phone 0230-471-505     email   oscoka@mts.rs

 
 


 

Савет родитеља

Савет родитеља представља саветодавно тело које своја питања, предлоге и сугестије даје директору школе и школском одбору на разматрање.

У савет родитеља бира се по један родитељ из сваког одељења од првог до осмог разреда.