Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Техничко особље

Душанка Јуришин

чистачица, сервирка

Ангела Неранџић

спремачица

Јожеф Молнар

ложач, спремач

Сима Божин

ложач, спремач

Марија Стојков

спремачица

Љиљана Кнежевић

спремачица

Дамјанка Надрљански

спремачица

Алиса Мишковић

спремачица

Марика Татимиров

спремачица

Николина Ђурђев

спремачица

Жељко Еређин

спремач

Мирјана Стеванов

чистачица