Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Правилници


 • Правила понашања

    book

 • Правилник о раду  

  book

 • Правилник о награђивању и похваљивању

  book

 • Пословник о раду савета родитеља

    book


  Пословник о раду школског одбора

  book


  Пословник о раду ученичког парламента

  book

  Правила синдикалне организације

    book

  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

  book

  Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено корисног рада

  book

  Правилник о васпитно дисциплинском поступку

  book

  Правилник о организацији и систематизацији послова

  book

 • Правилник о испитима у основној школи

  book