Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Школски одбор

Школски одбор представља орган управљања школом. Бира се на мандат од 4 године, и чине га представници наставног кадра, савета родитеља и представници локалне заједнице.

Школски одбор се бави свим важним питањима која се тичу живота, рада и напретка школе.