Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Осигурање ученика 2019-2020


 • Важне информације за уговарача и осигураника

  book

 • Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности

  book

 • Допунски услови за осигурање лица за случај хируршке интевенције

  book

 • Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несретног случаја

  book

 • Допунски услови за осигурање лица од последица несретног случаја

  book

  Посебни услови за осигурање ученика од последица несретног случаја

  book