Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Разредна настава

Слађана Попов

професор разредне наставе

 Марија Худак

професор разредне наставе

Зорица Бугарчић Челекетић

професор разредне наставе

1-3  Санад

Невенка Вуловић

професор разредне наставе

Катица Гал

професор разредне наставе

Јелица Бачкуљин

професор разредне наставе

2 Санад

Оливера Комлушан

професор разредне наставе

Едит Худак

професор разредне наставе

Сузана Штеванов Перишић

професор разредне наставе

Анико Дупак

професор разредне наставе

Ивана Попов

професор разредне наставе

4 Санад

Моника Голић

професор разредне наставе

1-2-3-4 на мађарском језику

Црна Бара

 Бранислава Кулаузов

професор разредне наставе

3-4 на српском језику

Црна Бара