Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Завршни испит

Циљ програма завршног испита

Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је сагласно Закону о основама система образовања и васпитања, припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања.
Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског односно матерњег језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије. Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици. Завршни испит ученици ће полагати у основним школама у којима су завршили осми разред. Ученици полажу завршни испит писаним путем, решавањем тестова. Полажe се тест из српског језика, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту структурирана је према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
Образовни стандрди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа- основном, средњем и напредном нивоу. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразуимева да је ученик овладао знањима и вештинама са претходног нивоа.
Тестови које ученици решавају на завршном испиту садрже задатке којима се испитује оствареност образовних стандарда са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за наставак школовања.
Ученик по основу општег успеха и успеха на завршном испиту остварује укупно 100 бодова , и то највише 60 бодова по основу општег успеха, а на основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова.

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ 2024.г.
Пробни завршни испит, математика петак 22.03. у 12ч
Пробни завршни испит, српски језик и трећи тест субота 23.03.
Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 25-29.03.
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ) Од понедељка до понедељка наредне недеље 15-22.04. до   16 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита петак и понедељак 19 и 22.04 од 9-16h.
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 1.05.2024. године, 12:00-14:00 биологија, 15:00-17:00 хемија
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-недеља 11. и 12.05. 2024. године од 8:00-11:00, уколико број пријављених кандидата то захтева, други и трећи термин за полагање је 12:00-15:00; 16:00-19:00
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима Субота-недеља 11.05. 2024. године - српски/матерњи језик, 9:00-11:00,

12.05.2024. године - страни језик, 10:00-12:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику  субота 18.05. од 10-12 h
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 18.05. писмени тест 13:00-15:00, 19.05.2024. године, усмени испит oд 10:00
Пријемни испити у музичким школама петак-субота-недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00
Пријемни испити у балетским школама петак-субота-недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику Недеља 19.05.2024. године, 10:00-12:00
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) Субота 18.05.2024. године, 10:00-12:00 математика
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) Од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) Од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године
Коначни резултати пријемних испита Од уторка до среде наредне недеље од 14. до 22.05.2024. године
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО понедељак 17.06.2024. године, 09:00-11:00
Прегледање теста из српског (матерњег) језика понедељак 17.06. од 12 ч
Завршни испит - тест из математике уторак 18.06.2024. године, 09:00-11:00
Прегледање теста из математике уторак 18.06. од 12 ч
Завршни испит - трећи тест среда 19.06.2024. године, 09:00-11:00
Прегледање трећег теста среда 19.06. од 12 ч
Супервизија спровођења завршног испита Понедељак- недеља од 17. до 23.06.2024. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ петак 21.06.2024. године, до 8:00
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) Петак 21.06.2024. године, 8:00-15:00
Објављивање коначних резултата завршног испита Понедељак 24.06.2024. године, до 08:00
Упис у музичке и балетске школе Понедељак 24.06.2024. године, 08:00-15:00
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) Уторак и среда 25. и 26.06.2024. године, 08:00-15:00
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама Четвртак 27.06.2024. године, од 08:00
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки Четвртак 27.06.2024. године, 08:00-15:00
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту Петак 28.06.2024. године, до 08:00
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама Понедељак 01.07.2024. године, до 08:00
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу Понедељак 01.07.2024. године, до 08:00
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 01. и 02.07.2024. године, 8:00-15:00
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) Понедељак

01.07.2024. године, 8:00-15:00

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу Уторак 02.07.2024. године, до 24:00
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 03.07.2024. године, до 08:00
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе Среда 03.07.2024. године, 08-15:00