Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Школски календар

КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ТОКУ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

01.09.2023.

Пријем првака

 

Организатори и реализатори учитељи и ученици 4. разреда

 

09.2023.

Јесењи РТС крос

 

Организатори: Милена Поповић, Владимир Богдановић

 

Реализатори: одељенске старешине и ученици

 06.10.2023.

„Добошари“ Посета ученика културној манифестацији у Чоки

10.2023.

Пријем ученика првог разреда у Савез деце Србије

 

Организатори: учитељи нижих разреда

10.2023.

Културне манифестације у оквиру Дечје недеље, изложба јесењих плодова, ликовна изложба.

 

Организатори: сви настававници и професори разредне наставе

18.11.2023.

Дан школе

 

Организатири: сви наставници и професори разредне наставе, стручна већа

27.01.2024.

Школска слава Свети Сава

 

Организатори: директор

 

Реализатори: Мразница Марта, Јелена Аврамов, Десанка Чолак, Кристина Бојин, професори разредне наставе

Фебруар 2024.

Међуразредно такмичење рецитатора

 

Организатори: професори разредне наставе, предметни наставници

Март 2024.

Општинско такмичење из наставних предмета које пропише Министарство

 

Организатори: наставници предметне наставе

Мај 2024.

екскурзије

 

Организатори: школа, директор, наставници, професори предметне наставе

 

Реализатори: наставници предметне и разредне наставе

Јун 2024.

Испраћај осмих разреда

 

Организатори: директор, помоћник директора, затим, одељењске старешине седмих разреда.

Јун 2024.

Завршна школска свечаност

Ученици нижих и виших одељења

Реализатори: Мразница Марта, Јелена Аврамов, Десанка Чолак, Кристина Бојин, професори разредне наставе

СТРУКТУРА НАСТАВНЕ ГОДИНЕ

 

 1. Прво полугодиште почиње у петак, 1.септембра 2023. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2023. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
 2. Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2024. године и завршава се у петак, 14. јуна 2024. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана. За ученике осмог разреда школска година се завршава у петак, 31. маја 2024. године.
 3. Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2023. године, а завршава се у недељу, 14. јануара 2024. године.
 4. Пролећни распуст почиње у петак, 28. марта 2024. године, а завршава се у четвртак, 04. априла 2024. године.
 5. Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у суботу, 15. јуна, а завршава се у среду, 31.августа 2016.године.
 6. Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу 31. августа 2024. године.
 7. Подела књижица за ученике ће се одржати у петак, 28. јуна 2024. године.

 

У школи се обележава:

 1. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у суботу 21. октобра 2023.године.
 2. Дан примирја у Првом светском у Првом светском рату, који пада у суботу 11.новембра 2023. године, нерадни је и ненаставни дан.
 3. Свети Сава-дан духовности, који пада у суботу 27. јануара 2024. године и радни је, а ненаставан дан.
 4. Сретење-Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15. и 16. фебруар 2024., као нерадни и ненаставни дани.
 5. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава у Другом светском рату, који пада у понедељак 22. априла 2024. године, као радни и наставни дан.
 6. Празник рада који пада у среду и четвртак, 1. и 2. маја 2024. године, а обележава се и у четвртак, 2. маја и у петак 3. маја, као нерадни и ненаставни дани.
 7. Дан просветних радника, који пада у среду, 8. новембра 2023. године.

6.3.Недељни режим рада

Школа ради у једној, преподневној, смени. Настава почиље у 8:00 часова, а завршава се најкасније до 14:00 часова.

 

6.4. Дневни режим рада

Пре подне

1.час          од 8.00 – 8.45

2.час          од 8.50 – 9.35

3.час          од 9.50 – 10.35

4.час          од 10.45 – 11.30

5.час          од 11.35 – 12.20

6.час          од 12.25 – 13.10

7.час          од 13.15 - 14.00